Impresum

Inventor d.o.o.

Savska 14, Gornja Vrba
35208 Ruščica
Trgovački sud u Slavonskom Brodu, Tt-12/1872-4
Žiro račun (PBZ): HR7123400091110530223
Temeljni kapital: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Ilija Vuleta
OIB: 52006828635